اول خبر | خبر امروز

اظهارات مبهم شيعي در مورد جلالي

زمان دریافت خبر :
محمود شيعي سرمربي تيم پيکان ادامه کار جلالي در اين تيم را منوط به جلسه مجمع باشگاه و تصميمات آنها مي داند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 311

دیگران چه می خوانند