اول خبر | خبر امروز

رونمايي رسمي از فاز دوم سهام عدالت، يک ماه مانده به انتخابات از 30 فروردين شماره حساب بدهيد

زمان دریافت خبر :
رييس کل سازمان خصوصي سازي يک ماه مانده به انتخابات، از جزئيات فاز دوم سهام عدالت که مربوط به توزيع سود ميان 49 ميليون مشمول است رونمايي کرد.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5398

دیگران چه می خوانند