اول خبر | خبر امروز

رونمايي رسمي از فاز دوم سهام عدالت، يک ماه مانده به انتخابات از 30 فروردين شماره حساب بدهيد

زمان دریافت خبر :
رييس کل سازمان خصوصي سازي يک ماه مانده به انتخابات، از جزئيات فاز دوم سهام عدالت که مربوط به توزيع سود ميان 49 ميليون مشمول است رونمايي کرد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 293

دیگران چه می خوانند