اول خبر | خبر امروز

نتايج اوليه از رأي مثبت مردم ترکيه به تغيير قانون اساسي حکايت دارد

زمان دریافت خبر :
پس از شمارش ?? درصد از همه پرسي ترکيه، ??.? درصد مشارکت کنندگان در اين همه پرسي با تغييرات قانون اساسي موافقت کردند. علاوه بر اين، مطابق با قانون اساسي جديد به رئيس‌جمهور اختيار تدوين قانون اساسي جديد و اعلان وضعيت فوق‌العاده داده‌شده است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 811

دیگران چه می خوانند