اول خبر | خبر امروز

آسيب هاي فضاي مجازي براي خانواده ها تبيين شود

زمان دریافت خبر :
حوزه / يک کارشناس فضاي مجازي گفت: براي کاهش آسيب فضاي مجازي، اطلاع رساني درست به خانواده ها، توليد محتوا و استفاده از روش هاي تاثيرگذار براي پاسخگويي به نياز مخاطب، بايد جدي گرفته شود.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1123

دیگران چه می خوانند