اول خبر | خبر امروز

تصميمات جديد مجلس براي کاهش آلودگي هوا

زمان دریافت خبر :
ساعت 24- معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ادامه بررسي لايحه هواي پاک در مجلس، تصميمات جديد مجلس را براي کاهش آلودگي هوا مهم و موثر ارزيابي کرد.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند