اول خبر | خبر امروز

جليلي: عدم ثبت نام به معني پابان کار ما نيست

زمان دریافت خبر :
ساعت 24-نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به انتخابات آتي رياست جمهوري گفت: روز گذشته در بيانيه اي رسمي عدم ثبت نام در انتخابات را اعلام کرديم اما اين به معناي اتمام کار ما نيست بلکه کار ما جدي تر از گذشته بايد ادامه يابد.

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4602

دیگران چه می خوانند