اول خبر | خبر امروز

آغاز مذاکرات مستقيم با ايرباس براي ساخت قطعات هواپيما

زمان دریافت خبر :
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري از شروع مذاکرات مستقيم اين معاونت با دو شرکت ايرباس و اي. تي .آر براي اخذ امتياز ساخت قطعات هواپيما در ايران خبر داد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1104

دیگران چه می خوانند