اول خبر | خبر امروز

ماده غذايي براي تقويت حافظه

زمان دریافت خبر :
پوست سيب قرمز حاوي آنتي اکسيداني به نام کورسيتين است که در جلوگيري از بروز آلزايمر نقش به سزايي دارد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 295

دیگران چه می خوانند