اول خبر | خبر امروز

کلنگ زني مرکز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي شماره 2 در هنديجان

زمان دریافت خبر :
مرکز خدمات جامعه سلامت شهري ،روستايي شماره 2 در هنديجان شمالي با حضور مسئولين کلنگ زني شد

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5392

دیگران چه می خوانند