اول خبر | خبر امروز

کلنگ زني مرکز خدمات جامع سلامت شهري و روستايي شماره 2 در هنديجان

زمان دریافت خبر :
مرکز خدمات جامعه سلامت شهري ،روستايي شماره 2 در هنديجان شمالي با حضور مسئولين کلنگ زني شد

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 309

دیگران چه می خوانند