اول خبر | خبر امروز

تکذيب تعطيلي کارخانه جهان

زمان دریافت خبر :
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با رد شايعات منتشر شده در خصوص تعطيلي کارخانه روغن نباتي جهان گفت: در حال حاضر اين واحد توليدي ?? ساعته مشغول فعاليت است.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 813

دیگران چه می خوانند