اول خبر | خبر امروز

اردوغان: همه پرسي رأي به آينده ترکيه است

زمان دریافت خبر :
دولت بهار: رئيس جمهور ترکيه گفت که اين همه‌پرسي راي دادن به خاطر آينده ترکيه است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1097

دیگران چه می خوانند