اول خبر | خبر امروز

سود ميليوني سودجويان از تماس صوتي تلگرام

زمان دریافت خبر :
برخي از سودجويان براي فعال‌سازي تماس صوتي تلگرام پول دريافت مي‌کنند، در حالي که اين امکان نيازي به فعال‌سازي ندارد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 887

دیگران چه می خوانند