اول خبر | خبر امروز

اخراج کارگران داروگر امروز رسماً کليد خورد

زمان دریافت خبر :
بعد از تعطيلي موقت کارخانه داروگر در سال جاري صبح امروز نيز تعدادي از کارگران کارخانه داروگر بدون اطلاع قبلي و به‌دليل آنچه بي‌انضباطي آنها خوانده شده است، اخراج شدند.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1280

دیگران چه می خوانند