اول خبر | خبر امروز

اخراج کارگران داروگر امروز رسماً کليد خورد

زمان دریافت خبر :
بعد از تعطيلي موقت کارخانه داروگر در سال جاري صبح امروز نيز تعدادي از کارگران کارخانه داروگر بدون اطلاع قبلي و به‌دليل آنچه بي‌انضباطي آنها خوانده شده است، اخراج شدند.

امروز پنج شنبه، 4 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7052

دیگران چه می خوانند