اول خبر | خبر امروز

مشايي و بقايي، کمربند انتحاري احمدي نژاد هستند

زمان دریافت خبر :

شبکه خبري وعده صادق/

با نزديک شدن به انتخابات اظهار نظر هاي سياسي و بي پرده بيشتري را شاهد خواهيم بود. آنچه در ادامه مي خوانيد مصاحبه اي از بادامچيان در رابطه با احمدي نژاد است.

جهت مطالعه بيشتر مشايي و بقايي، کمربند انتحاري احمدي نژاد هستند به سايت وعده صادق مراجعه فرماييد

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 311

دیگران چه می خوانند