اول خبر | خبر امروز

دستگيري مرد اراکي که همسرش را به گلوله بست!

زمان دریافت خبر :
مردي که در اراک همسر خود را با شليک گلوله مجروح کرده بود در کمتر از سه ساعت در عمليات پليس دستگير شد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1100

دیگران چه می خوانند