اول خبر | خبر امروز

سرقت از بانک صادرات در مشهد با تبر و اسلحه

زمان دریافت خبر :
دو سارق مسلح در مشهد با تبر و اسلحه از بانک صادرات شعبه خيابان بهمن 100 ميليون ريال سرقت کردند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 286

دیگران چه می خوانند