اول خبر | خبر امروز

سرقت از بانک صادرات در مشهد با تبر و اسلحه

زمان دریافت خبر :
دو سارق مسلح در مشهد با تبر و اسلحه از بانک صادرات شعبه خيابان بهمن 100 ميليون ريال سرقت کردند.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5386

دیگران چه می خوانند