اول خبر | خبر امروز

25 درصد بازنشستگان تأمين اجتماعي، پيش از موعد بازنشسته مي‌شوند

زمان دریافت خبر :
دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي با انتشار گزارش جامع و تحليلي از مستمري بگيران اين سازمان تا پايان سال 94، وضعيت مهمترين حوزه خدمت رساني سازمان تأمين اجتماعي را تشريح کرد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 311

دیگران چه می خوانند