اول خبر | خبر امروز

هفته شانزدهم بارداري

زمان دریافت خبر :
هفته شانزدهم بارداري با محکمتر شدن استخوان جنين همراه است. با نکات هفته شانزدهم بارداري، بارداري هفته به هفته و هفته هاي بارداري آشنا شويد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند