اول خبر | خبر امروز

هفته هفدهم بارداري - افزايش حرکات جنين

زمان دریافت خبر :
هفته هفدهم بارداري با افزايش حرکات جنين همراه است. با نکات بارداري هفته هفدهم بارداري، بارداري هفته به هفته و هفته هاي بارداري آشنا شويد

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1097

دیگران چه می خوانند