اول خبر | خبر امروز

ظريف عسلويه را به مقصد ترکمنستان ترک کرد

زمان دریافت خبر :
وزير امور خارجه ايران سفر خود را به چند کشور آسياي ميانه آغاز کرد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 896

دیگران چه می خوانند