اول خبر | خبر امروز

سالن 1200نفره ورزشي شهر دهدشت براي مبلغ 350ميليون تومان راکد مانده است

زمان دریافت خبر :

نکويي زاده سرپرست اداره ي ورزش وجوانان شهرستان کهگيلويه در اين جلسه گفت:در چند ماه اخير هيچ بودجه و اعتباري به اين اداره پرداخت نشده و به دلايل و مشکلات مالي اين اداره توانايي برگزاري جلسات با هيت هاي ورزشي شهرستان را ندارد. سرپرست اداره ي ورزش وجوانان گفت:سالن هاي ????نفره شهرهاي همجوار تکميل شده ولي در شهرستان کهگيلويه به دليل بودجه به مبلغ ???ميليون تومان راکد مانده است. وي افزود:در سال ??قطعه ي زميني توسط اداره ي بنياد مسکن به اين اداره واگذار شده بود ولي در حال حاضر مشاهده مي شود که اين قطعه زمين به اداره ها و ارگان هاي شهرستان واگذار شده است .

امروز شنبه، 3 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4622

دیگران چه می خوانند