اول خبر | خبر امروز

کشف سه هزار کارتن داروي نيروزاي قاچاق

زمان دریافت خبر :
ماموران گمرک شهيد رجايي بندرعباس موفق شدند در يک کانتينر سه هزار کارتن داروي نيروزاي قاچاق ساخت آمريکا را کشف کنند.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5386

دیگران چه می خوانند