اول خبر | خبر امروز

مشارکت پرشور در انتخابات به نظام جمهوري اسلامي مشروعيت مي دهد

زمان دریافت خبر :
خمين - ايرنا - مسئول کميته اجرايي انتخابات خمين گفت: شرکت حداکثري و پرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي به نظام مشروعيت مي دهد.

امروز سه شنبه، 2 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5386

دیگران چه می خوانند