اول خبر | خبر امروز

مشارکت پرشور در انتخابات به نظام جمهوري اسلامي مشروعيت مي دهد

زمان دریافت خبر :
خمين - ايرنا - مسئول کميته اجرايي انتخابات خمين گفت: شرکت حداکثري و پرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي به نظام مشروعيت مي دهد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 286

دیگران چه می خوانند