اول خبر | خبر امروز

بازنشستگي پيش از موعد 25 درصد بيمه شدگان

زمان دریافت خبر :
در اين گزارش تلاش شده است تا وضعيت کلي مستمري بگيران تامين اجتماعي اعم از انواع مستمري بگيران، ميزان حقوق و سنوات دريافت مستمري مشخص شود

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند