اول خبر | خبر امروز

پرداخت اولين يارانه نقدي سال 96

زمان دریافت خبر :
بر اين اساس، سهم هر عضو خانوار ?? هزار و ??? تومان است و البته با مصوبه اخير دولت، يارانه برخي افراد افزايش يافته است

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1127

دیگران چه می خوانند