اول خبر | خبر امروز

گام پرسپوليس براي تدوين برنامه هاي بلندمدت باشگاه

زمان دریافت خبر :
گام پرسپوليس براي تدوين برنامه هاي بلندمدت باشگاه
«فرشيد گل زاده» پس از پايان نشست هيات مديره باشگاه پرسپوليس در جمع خبرنگاران گفت: امروز در خصوص راهکارها و برنامه هاي ويژه پنج تا ??

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1097

دیگران چه می خوانند