اول خبر | خبر امروز

موافقت نامه حرفه اي سازي بين فدراسيون و اتحاديه فوتبال باشگاه هاي ايران امضا شد

زمان دریافت خبر :
موافقت نامه حرفه اي سازي بين فدراسيون و اتحاديه فوتبال باشگاه هاي ايران امضا شد
به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني فدراسيون فوتبال، اين موافقت نامه پس از مصوبه هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در راستاي واگذاري انحصاري ارائه خدمات مشاوره

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 803

دیگران چه می خوانند