اول خبر | خبر امروز

در نمايشگاه‌هاي کتاب فروش نسخه‌هاي قاچاق با تخفيف ??درصدي

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کارگروه صيانت از حقوق مولفان و مترجمان از برنامه‌ريزي براي مقابله و برخورد با ورود نسخه‌هاي جعلي کتاب‌هاي ناشران به نمايشگاه کتاب تهران خبر داد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 888

دیگران چه می خوانند