اول خبر | خبر امروز

تصوير روز اتحاد خبر(222) اينجا بهشت جنوب است

زمان دریافت خبر :
اتحادخبر: روستاي تنگ فارياب از توابع بخش ارم شهرستان دشتستان در استان بوشهر مي باشد. بيشتر خانه هاي اين روستا در دامنه کوه احداث شده اند و اين چشم انداز روستا را زيباتر کرده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 789

دیگران چه می خوانند