اول خبر | خبر امروز

ترامپ به دنبال استخراج منابع کره ماه

زمان دریافت خبر :
اگرچه در بودجه پيشنهادي دولت ترامپ براي سال ???? از سهم وزارت انرژي و برخي نهادهاي ديگر کاسته شده، اما بودجه ناسا تنها يک درصد کمتر شده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 783

دیگران چه می خوانند