اول خبر | خبر امروز

پتوي هوشمند با قابليت تغيير دما!

زمان دریافت خبر :
يک شرکت کانادايي پتوي هوشمند ساخته که برحسب درخواست کاربرانش يک طرف يا تمام تختخواب را گرم کند و صبح ها نيز خود را مرتب مي کند! به اين ترتيب پتوي هوشمند در مصرف انرژي صرفه جويي مي کند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1127

دیگران چه می خوانند