اول خبر | خبر امروز

ميزان مصرف اينترنت تماس صوتي تلگرام مشخص شد

زمان دریافت خبر :
شايد براي شما هم سؤال باشد که برقراري تماس صوتي از طريق تلگرام چه ميزان از حجم اينترنت شما را مصرف مي‌کند. براي گرفتن پاسخ اين سؤال مطلب زير را بخوانيد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 780

دیگران چه می خوانند