اول خبر | خبر امروز

پليس استراليا قانون بخشش داشتن مواد منفجره را اجرا خواهد کرد

زمان دریافت خبر :
پليس استراليا اعلام کرد که قصد دارد تا با قانون عفو داشتن مواد منفجره به کاهش اين مواد خطرناک در جامعه کمک کند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند