اول خبر | خبر امروز

پيشرفت ?? درصدي پروژه زيرگذر کوي نصر

زمان دریافت خبر :
معاون فني و عمراني شهرداري تهران با تاکيد بر اينکه زيرگذرکوي نصر تا پايان شهريور ماه به بهره برداري خواهد رسيد، گفت: عمليات اجرايي اين پروژه تاکنون ?? درصد پيشرفت داشته است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 784

دیگران چه می خوانند