اول خبر | خبر امروز

غافلگيري دوباره مردم اروميه اين‌بار با بارش تگرگ

زمان دریافت خبر :
بعد از بارش بارندگي شديد در استان آذربايجان غربي و شهر اروميه، بارش تگرگ امروز مردم اروميه را دوباره غافلگير کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 310

دیگران چه می خوانند