اول خبر | خبر امروز

?? کشته و ?مفقود به دنبال سيل در ? استان تخريب راه ارتباطي ? روستا در مياندوآب توزيع اقلام ضروري

زمان دریافت خبر :
رييس سازمان مديريت بحران کشور از ادامه عمليات جست‌وجو براي يافتن مفقودين در سيل آذربايجان خبر داد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند