اول خبر | خبر امروز

کتاب مقدس

زمان دریافت خبر :
کتاب مقدس براي خواندن کتاب با زبان هاي مختلف و همچنين دسترسي رايگان به بسياري از انجيل ها به زبان هاي مختلف از جمله آلماني ، فرانسوي ، ايتاليايي، سوئدي و بسياري از ترجمه هاي ديگر

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 311

دیگران چه می خوانند