اول خبر | خبر امروز

بيانيه محسن رضايي: عذر من را براي کانديدا نشدن بپذيريد

زمان دریافت خبر :
ايسنا نوشت:محسن رضايي در پاسخ به تقاضاهاي مبني بر حضورش در انتخابات، پيامي صادر کرد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند