اول خبر | خبر امروز

جلسه اعضاي کميسيون فرهنگي با وزير ارشاد

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس از جلسه اعضاي اين کميسيون با وزير ارشاد خبر داد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند