اول خبر | خبر امروز

ابوطالبي: پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي جهان است‌

زمان دریافت خبر :
معاون سياسي دفتر رييس جمهورگفت: توسعه کامل پارس جنوبي 90 ميليارد دلار سرمايه گذاري مي‌خواهد، تاکنون 71 ميليارد دلار سرمايه گذاري انجام شده است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند