اول خبر | خبر امروز

ادامه بررسي لايحه هواي پاک در مجلس تصميمات جديد نمايندگان براي کاهش آلودگي هوا

زمان دریافت خبر :
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ادامه بررسي لايحه هواي پاک در مجلس، تصميمات جديد مجلس را براي کاهش آلودگي هوا مهم و موثر ارزيابي کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 309

دیگران چه می خوانند