اول خبر | خبر امروز

آغاز شمارش آراي همه‌پرسي ترکيه

زمان دریافت خبر :
منابع خبري از آغاز شمارش آراي همه‌پرسي ترکيه درباره اعمال تغييراتي در قانون اساسي اين کشور خبر دادند.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 792

دیگران چه می خوانند