اول خبر | خبر امروز

مازندران چشمه جوشان پهلوانان با اخلاق و سختکوش مي باشد

زمان دریافت خبر :
شهردار ساري گفت: به واقع محور و اصل توسعه ساري و مازندران گردشگري توريسم ورزشي و پذيرش گردشگران ورزشي چه از بعد سلامت و چه از بعد قهرماني آن مي باشد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 788

دیگران چه می خوانند