اول خبر | خبر امروز

مردم اروميه اين‌بار با بارش تگرگ غافلگير شدند

زمان دریافت خبر :
بارش تگرگ بعد از 2 روز بارندگي مداوم بار ديگر مردم اروميه را غافلگير کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 311

دیگران چه می خوانند