اول خبر | خبر امروز

دست غرب به خون زنان و کودکان فوعه و کفريا آغشته است

زمان دریافت خبر :
سفير سوريه در تهران تصريح کرد : دست کشورهاي غربي و مزدورانشان در منطقه که به حمايت از گروه هاي تروريستي در سوريه ادامه مي دهند به خون کودکان و زناني که جانشان را در جنايت تروريست ها عليه اتوبوس هاي حامل مردم فوعه و کفريا از دست دادند آغشته است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند