اول خبر | خبر امروز

مراسم تجليل از هنرمندان پيشکسوت متولدين فروردين

زمان دریافت خبر :
مراسم تجليل از هنرمندان پيشکسوت متولدين فروردين ماه ظهر امروز يک شنبه با حضور سيدرضا صالحي اميري برگزار شد.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 777

دیگران چه می خوانند