اول خبر | خبر امروز

ايماني: ثبت نام جهانگيري بدعت و توهين به ملت است

زمان دریافت خبر :
يک کارشناس مسائل سياسي گفت: براي اولين بار جهانگيري بدعتي زشت را بنا نهاده و اين توهين به راي دهنگان است.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 784

دیگران چه می خوانند