اول خبر | خبر امروز

واعظي: طي ?سال گذشته ??? هزار نرم افزار بومي نوشته شدند

زمان دریافت خبر :
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: در ?سال گذشته حدود ??? هزار نرم افزار بومي نوشته شد، اکنون در داخل کشور ?? درصد مردم از نرم افزار هاي داخلي و فقط ? درصد از نرم افزارهاي خارجي استفاده مي کنند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند