اول خبر | خبر امروز

صالحي: در فصل انتخابات صحبتي در مورد برجام ندارم

زمان دریافت خبر :
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت: بنده در فصل انتخابات صحبتي درباره برجام ندارم.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند