اول خبر | خبر امروز

دولت از انجام اقداماتي که شائبه «خريد راي مردم» را دارد حذر کند

زمان دریافت خبر :
دبيرکل حزب مؤتلفه با بيان اينکه امروز روزنامه ايران به رسانه تبليغاتي روحاني تبديل شده است، گفت:‌ استفاده از امکانات دولتي براي رقابت در انتخابات آينده، يک تخلف قطعي است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 312

دیگران چه می خوانند